Weather Stations

Được thiết kế cho giải pháp hiệu quả nhất về chi phí cho bất kỳ dự án nào Các trạm thời tiết Telegra cung cấp sự linh hoạt trong việc tạo ra các chức...

Roadside Controllers

Khối xây dựng cho hệ thống ITS thành công Bộ điều khiển bên đường cung cấp tích hợp ATMS đầy đủ ở cấp trường. Nó có khả năng kiểm soát bất kỳ nhóm ch...

ScanWay™ - Automatic Vehicle Classifiers

Bộ phân loại xe tự động Dòng cảm biến của Telegra, có tính năng thành viên mới nhất - bộ phân loại xe tự động. Dựa trên thuật toán nhận dạng mẫu nâng...

Signs of Intelligence™ - LED Signs

20 năm, 10.000 đơn vị, 35 quốc gia, 5 châu lục. Bảng hiệu đèn LED Telegra đang góp phần an toàn hơn trong mọi điều kiện thời tiết, từ bình thường đến...

Soundway™ - ERT Systems

Emergency Roadside Telephone Versatility and modular design of Telegra’s ERT systems allow you to completely configure the system according to your n...