Leyard Clarity® Visual Control Station (VCS)

Clarity® Visual Control Station ™ (VCS ™) là bộ xử lý video tường linh hoạt và dễ sử dụng được thiết kế để chụp, hiển thị và quản lý nhiều nguồn trên...

Leyard Indisys Extensity Video Wall Processor

Bộ xử lý video tường Planar® Indisys® Extenses ™ mới nhất, có khả năng 4K hoàn toàn 4K của Leyard là một giải pháp hoàn toàn kỹ thuật số để chụp, địn...

Leyard ContentSmart Media Player

Planar® ContentSmart ™ Media Player là một nền tảng trình phát đa phương tiện kỹ thuật số có các mô hình độ phân giải Full HD 1080p và Ultra HD và Ph...

Leyard Wallnet

Planar® WallNet™ 2.0 is an easy-to-use video wall software and hardware solution designed to monitor the performance and health of Leyard video walls...