Leyard XL55HDU

XL55HDU là một đơn vị LCD cấp công nghiệp cho mục đích videowall. Bộ phận hiển thị sử dụng đèn nền LED thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lư...

Planar VM Series

Sê-ri Planar® VM là dòng màn hình LCD có viền cực hẹp và cực hẹp cung cấp giải pháp tường video cho các yêu cầu khắt khe của các ứng dụng quan trọng ...

Leyard Clarity Matrix® G3

Hệ thống tường video LCD Clarity® Matrix® G3 phát triển hiệu suất vượt trội và độ tin cậy quan trọng của các phiên bản trước của Hệ thống tường video...

Leyard XM55HDX

XM55HDX là một đơn vị LCD cấp công nghiệp cho các mục đích video. Bộ phận hiển thị sử dụng đèn nền LED thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lư...

Leyard XM55HDU

XM55HDU là một đơn vị LCD cấp công nghiệp cho các mục đích video. Bộ phận hiển thị sử dụng đèn nền LED thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lư...