Christie FHQ842-T 84” UHD

Christie® FHQ842-T mang đến chất lượng hình ảnh đặc biệt, khả năng cảm ứng mạnh mẽ và hiệu suất với giá cả phải ...

Christie FHQ981-L 98” UHD

Christie® FHQ981-L là màn hình phẳng 98 U U LCD LCD cắm và chạy hiệu suất cao dành cho phòng họp, tường video nh...

Christie UHD652-L 4K

Hoàn hảo cho phòng họp và các ứng dụng bán lẻ, Christie® UHD652-L là bảng điều khiển 65 LCD LCD thân thiện với n...

Christie UHD552-L 4K

Hoàn hảo cho phòng họp và các ứng dụng bán lẻ, Christie® UHD552-L là bảng điều khiển 55 inch LCD thân thiện với ...

Christie UHD651-L 4K

Hoàn hảo cho phòng họp và các ứng dụng bán lẻ, Christie® UHD651-L là bảng điều khiển 65 LCD LCD thân thiện với n...

Christie UHD551-L 4K

Hoàn hảo cho phòng họp và các ứng dụng bán lẻ, Christie® UHD551-L là màn hình LCD 55 55 thân thiện với ngân sách...