HDR-731 Streaming Media Processor

HDR-731 cung cấp giải pháp tất cả trong một để ghi, quay video, chuyển đổi video, lưu trữ đa phương tiện và phát trực tiếp.