AT-TQ3600

Điểm truy cập không dây IEEE 802.11n 3x3: 3ss AT-TQ3600 cung cấp công nghệ đa luồng và đa đầu ra (MSSO) ba luồng...

AT-TQ2450

Điểm truy cập AT-TQ2450 của Allied Telesis có hai radio hai băng tần 802.11n đồng thời.
AT-TQ2450 cung cấp công nghệ đa luồng và đa đầu ra (MS...

AT-TQ2403

Điểm truy cập mạng WLAN cấp doanh nghiệp. Điểm truy cập không dây loại doanh nghiệp vô tuyến kép AT-TQ2403 bao g...