Hướng dẫn sử dụng nhanh Avaya Spaces

Hướng dẫn sử dụng nhanh Avaya Spaces

Avaya SpacesTM hoạt động hoàn toàn trên trình duyệt Chrome. Không cần cài đặt phần mềm.Truy cập: https://spaces.avayacloud.com.

Read More