Hướng dẫn sử dụng nhanh Avaya Spaces

Hướng dẫn sử dụng nhanh Avaya Spaces

Avaya SpacesTM hoạt động hoàn toàn trên trình duyệt Chrome. Không cần cài đặt phần mềm.Truy cập: https://spaces.avayacloud.com.

Read More
Tiêu chuẩn hội nghị truyền hình

Tiêu chuẩn hội nghị truyền hình

Ngày càng có nhiều tiêu chuẩn, thuật ngữ và từ ngữ được sử dụng trong ngành hội nghị truyền hình có thể hiểu được những gì có sẵn và tương thích với ...

Read More