Giải pháp NOC và SOC

Giải pháp NOC và SOC

Trung tâm điều hành mạng (NOC) & Trung tâm điều hành an ninh (SOC) chuyên về giám sát và chỉ huy mọi hoạt động trong...

Read More
Màn hình ghép Christie cho NOC, SOC

Màn hình ghép Christie cho NOC, SOC

Hệ thống Videowall CHRISTIE sử dụng đèn LED công nghệ mới nhất, cung cấp hoạt động 24/7 trong 5 n...

Read More